Friday, July 4, 2008

MAHA MRITUNJAY MANTRA

Maha Mrityunjaya Mantra

Tryambakam yajamahe,
Sugandham Pushti vardhanam
uruva rukumiva bandhanath,
mruthyor muksheeya mamruthhaath

No comments: